Garantier

Tillsammans med AutoConcept erbjuder vi  våra kunder tilläggstjänster som maximerar tryggheten med deras nya bil köp.              

OKIA XtraGaranti Guld

Marknadens mest omfattande begagnatgaranti.

Denna är vår mest omfattande begagnatgaranti. Den omfattar med några få undantag alla elektriska och mekaniska komponenter. Det bästa skyddet för en begagnad bil. - Tecknas på bilar max 7 år gamla. - Garantin gäller den angivna garantitiden dock längst till 15 000 mil. - Max ersättning 50 000 kr per skada. Ingen självrisk. - Obegränsad årlig körsträcka.

OKIA XtraGaranti Silver

Garantin som omfattar de flesta mekaniska och elektriska komponenter.

Denna garanti omfattar de flesta elektriska och mekaniska komponenter i bilen inklusive motor, växellåda, motorelektronik och i AC-systemet. Ett mycket bra och prisvärt skydd för din begagnade bil. - Kan tecknas på bilar max 9 år gamla. - Garantin gäller den angivna garantitiden dock längst till 180 000 km. - Max ersättning 40 000 kr per skada. Ingen självrisk. - Obegränsad årlig körsträcka.

OKIA XtraGaranti Brons

Garantin som tryggar de mest väsentliga komponenterna på din bil.

Denna garanti omfattar de mest väsentliga komponenterna i bilen inklusive motor, växellåda, motorelektronik och komponenter i ABS-sytstemet. Ett mycket bra skydd om en skada skulle uppstå på din bil. - Tecknas på bilar max 12 år gamla. - Garantin gäller den angivna garantitiden dock längst 20 000 mil. - Max ersättning 30 000 kr per skada. Ingen självrisk. - Obegränsad årlig körsträcka.

OKIA XtraGaranti Bas

Garantin som omfattar komponenter i drivlinan

Denna garantin omfattar komponenter i drivlinan inklusive motor och växellåda. - Tecknas på bilar max 15 år gamla. - Garantin gäller den angivna garantitiden dock längst till 30 000 mil. - Max ersättning 20 000 kr per skada. Ingen självrisk. - Obegränsad årlig körsträcka.